Selecteer het GPU001-bestand dat moet worden omgezet